02 / 434 17 52 ; 088 770 60 06;
Skype novobebe2@novobebe.com
Kоличката Ви е празна

Общи условия

Добре дошли в сайта на магазин "Ново БеБе"!

В работата си, ние - екипа на магазин "Ново БеБе" се стремим изцяло да бъдем в услуга на своите клиенти, като им осигуряваме висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите световни стандарти. При възникнали спорове или недоразумения в работата между "Ново БеБе" и негови клиенти, "Ново БеБе" поема ангажимента първо да потърси директно взаимноприемливо решение. При отказ на една от страните за приемане на взаимноприемливо решение, ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

1. Общи условия

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. "Ново БеБе" си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.
Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

2. Сигурност

Ви гарантира, че Вашата лична информация, подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим Вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

3. Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

С влизането в сила, през май 2018 г., на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Любезно ви молим да прочетете внимателно нашата Политика за поверителност и защита на личните данни.

  1. Как съхраняваме и защитаваме личната информация на нашите клиенти:

Вашата информация, събрана чрез услугите на ЛОББИ ЕООД, може да се съхранява и обработва в България, в държава от Европейския Съюз, Съединените щати или в която и да е друга държава, в която ЛОББО ЕООД работи. ЛОББИ ЕООД не прехвърля Вашата информация в държава или юрисдикция, която няма същите високи изисквания за защита на данните като законите на Вашата държава.

За всяко възможно пренасяне на данни извън границите на ЕС гарантираме адекватното ниво на защита на данните чрез договорни клаузи или други инструменти, признати от приложимото право.

Цялата информация, която събираме, се съхранява онлайн на сървъри, притежавани и управлявани от ЛОББИ ЕООД. Гарантираме адекватно ниво на защита на данните, тъй като сме предприели необходимите действия, за да избегнем излагането на Вашата лична информация на трети страни, които включват следните стъпки:

Сървърите, на които съхраняваме Вашата лична информация, се намират в дата центровете с високи стандарти за сигурност, които включват физическо идентифициране на достъп чрез лична карта, 24/7/365 персонал на място и видео контрол.
Сървърите, които използваме за съхраняване на лична информация, изискват определен тип удостоверяване и са въведени мерки за сигурност, за да се избегне неразрешен достъп на трети страни.
Всички служители на ЛОББИ ЕООД, които имат достъп до Вашата лична информация са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с които се гарантира използването на Вашата информация само за целите на изпълнението на тяхната работа.
ЛОББИ ЕООД се ангажира със защитата на личните Ви данни и информация, но не може да подсигури или гарантира сигурността на каквато и да е информация, която предавате чрез услугите на ЛОББИ ЕООД или да гарантира, че Вашата информация относно предоставяните от ЛОББИ ЕООД услуги не може да бъде достъпна, разкрита, променена или унищожена чрез нарушение на някоя от нашите стандартни за индустрията физически, технически или управленски гаранции. Когато въведете поверителна информация (например потребителско име и парола) във формуляра за поръчка или в клиентската част, тази информация се криптира чрез използването на SSL сертификат за сигурност (secure socket layer technology). Не съществува обаче метод за предаване на информация по Интернет или електронен път, както и метод за електронно съхранение на данни, който да е 100% сигурен. Следователно не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност. Ако имате въпроси относно сигурността на Вашата лична информация, моля свържете се с нас. ЛОББИ ЕООД използва външна платформа и фирма за обработка на кредитни карти, за извършваните от Вас онлайн плащания при закупуване на услуги. При плащане моля разгледайте техните Условия за ползване и Политика за поверителност.
За клиентите в ЕС, ЛОББИ ЕООД отговаря на общия регламент на ЕС за защита на данните, определен от Европейския съюз, по отношение на събирането, използването и запазването на лични данни. ЛОББИ ЕООД удостоверява, че спазва изискванията за уведомление, избор за по-нататъшно преместване, сигурност, интегритет на данните, достъп и изпълнение.
Използваме информацията предоставена ни от Вас – различна от клиентските данни – за управление, поддържане, усъвършенстване и предоставяне на всички функции на услугата, която сте поискали, както и за предоставяне на поддръжка свързана с услугата Ви. Ние обработваме клиентски данни само в съответствие с указанията, предоставени от съответния клиент или потребител.
Уважаваме Вашите лични данни и Ви предоставяме достъп до тези данни, които може да сте предоставили чрез използването на услугите ни. Ако желаете да получите достъп или да промените всички лични данни, които пазим за Вас, или да поискате да изтрием каквато и да било информация за Вас, която сме получили чрез използването на нашите услуги, можете да се свържете с нас по всяко време, както е посочено в „За контакти“ на нашия уебсайт. При запитване ще блокираме или изтрием цялата информация, която имаме за Вас от нашата база данни. Можете да актуализирате, поправяте или изтривате информацията за профила си по всяко време от Вашата клиентска част. Моля, обърнете внимание, че макар и промените, които правите, да се отразят незабавно в активните потребителски бази данни или в рамките на приемлив период от време, можем да запазим цялата информация, която предоставяте за предотвратяване на измами, злоупотреби или други правни задължения, или когато смятаме, че имаме основателна причина за това. Можете да откажете да ни предоставите лична информация, в който случай може да не успеем да предоставим някои от функциите на услугата.
Съхраняваме само личните данни, събрани от потребителя, докато профилът е активен или в противен случай ги съхраняваме за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които сме ги събрали първоначално, освен ако не е предвидено друго чрез закон. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения както следва.
Информацията за плащане се запазва за 11 години в съответствие със счетоводните и данъчните закони.
Информацията за юридически транзакции се запазва за 10 години в съответствие с общия давностен срок, определен за граждански искове.
ЛОББИ ЕООД не притежава, не контролира или управлява използването на данните на клиента, съхранявани или обработени чрез използването на нашите услуги. Само потребителят има право на достъп, обработване и управление на използването на такива клиентски данни. ЛОББИ ЕООД не знае какви клиентски данни всъщност се съхраняват или предоставят от клиент на услугата и няма директен достъп до такива клиентски данни, освен ако е упълномощен от клиента, или ако е необходимо, за да се предоставят услугите на клиента, както се изисква.
Тъй като ЛОББИ ЕООД не събира или определя как да се използват личните данни, съдържащи се в клиентските данни, и защото не определя целите, за които се събират такива лични данни, нито тяхната употреба, ЛОББИ ЕООД не действа в качеството си на администратор на лични данни по Общия регламент за защита на данните и няма свързаните с него отговорности съгласно законодателството на ЕС. ЛОББИ ЕООД отговаря само за услуги съгласно чл. 14 от ДИРЕКТИВА 2000/31 / ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 8 юни 2000г. ЛОББИ ЕООД следва да се разглежда само като обработващ от името на своите клиенти данни за всяка клиентска информация, съдържаща лична информация, която е предмет на изискванията от GDPR.
Клиентът е администраторът на данни съгласно Регламента за всички клиентски данни, съдържащи лична информация, което означава, че тази страна контролира начина, по който се събират и използват тези лични данни, както и определянето на целите и средствата за обработка на такива лични данни.
ЛОББИ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на личните данни, съдържащи се в клиентските данни или друга информация, съхранявана на сървърите си, по преценка на клиента, нито ЛОББИ ЕООД е отговорен за начина, по който клиентът събира, обработва, разпространява или по друг начин обработва такава лична информация.

4. Авторски права

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на "Лобби" ЕООД, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

5. Отказ от права

Стремежът на "Ново БеБе" е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация, свързана със стоките и услугите, предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях, така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. "Ново БеБе" си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги, описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. "Ново БеБе" не носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки, допуснати в този сайт. "Ново БеБе" си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта; поръчки, за които "Ново БеБе" има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които "Ново БеБе" счита, че са в ущърб на неговите или на собственика му интереси. "Ново БеБе" си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице извършени чрез този сайт.

6. Отговорности

Всички стоки, закупени от сайта на Ново БеБе , се изпращат с куриерски служби. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката, Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Ново БеБе.

7. Предложения

Ново БеБе приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на "Ново БеБе" и "Ново БеБе" ще има правото да използува, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

8. Законодателство

Този сайт е създаден и се контролира от фирма Лобби ЕООД, регистрирана по законите на Република България. Законодателството на Република България ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от съд в Република България, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.

9. Цялостно съгласие

Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на Ново БеБе по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и Ново БеБе.

10. Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност.

11. Промени в декларацията за поверителност

Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.

Политика на поверителност

ФИРМА ЛОББИ ЕООД Е РЕГИСТРИРАНА КАТО ОПЕРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

* Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно вашата лична информация.
* Никога, без Ваше съгласие няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
* Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.
* По всяко време ще имате възможност бързо и лесно да прекратите абонамента си за получаване на електронни съобщения от нас.

 

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПОДРОБНО

Изявление за политиката за поверителност на ЛОББИ ЕООД

В сила от 25.05.2018г.

С влизането в сила, през май 2018 г., на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Любезно ви молим да прочетете внимателно нашата Политика за поверителност и защита на линчите данни.

 

1.Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще бъдете обвързани с настоящата политика за поверителност, и всеки път, когато използвате уебсайта, трябва да преглеждате този текст, за да бъдете сигурни, че сте съгласни с него. ЛОББИ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.
2.Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.novobebe.com, във връзка с услугите, предоставяни от ЛОББИ ЕООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. 
3.Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които ЛОББИ ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. 
4.Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: novobebe2@novobebe.com 
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. 
В такъв случай,имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

 

5. Личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат обработвани и съхранявани във файл под отговорността на ЛОББИ ЕООД за целите на:
1.1. Разработката, изпълнението и прилагането на договора за покупка и продажба на продуктите, които сте закупили, или на който и да е друг договор между вас и нас.
1.2. Да изпълняваме вашите заявки;
1.3. Да ви предоставяме информация за продукти, изпращането на търговски съобщения чрез електронна поща или други еквивалентни електронни средства за комуникация (като SMS) или чрез телефонни обаждания за целите на Директен маркертинг. 
Ако сте регистриран потребител, можете да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения, като влезете в раздела МОЯТ ПРОФИЛ на този уебсайт и редактирате вашите предпочитания. Можете също така да се отпишете от раздела Бюлетин.

 

6. В случай, че ни предоставите лични данни на трета страна, ще бъдете отговорни, че сте ги информирали за използването на техните лични данни, както и че сте получили съответното изрично съгласие за тази информация, която се предоставя за обяснени по- горе цели.
7. Вашето решение да предоставяте лична информация е доброволно. Въпреки това, ако не предоставите исканата информация, ние може да не успеем да постигнем целите, очертани в настоящата Политика за поверителност.
8. ЛОББИ ЕООД България, като администратор на лични данни на файла, се задължава да поддържа личната ви информация като поверителна.

 

I.КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?


ЛОББИ ЕООД („ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с , което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ЛОББИ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати: 
Адрес на управление: гр. София, НПЗ Искър, ул. "5007"- 1
телефони:0887 706 006
e-mail: novobebe2@novobebe.com

Длъжностно лице по защита на личните данни: Александър Йосифов

 

9. ЛОББИ ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от ЛОББИ чрез "www.novobebe.com" в процеса на предоставяне на услугите:
(1) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
(2) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.
(3) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 
(4) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта; 
(5) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
(6) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от ЛОББИ чрез www.novobebe.com

 

10. ЛОББИ има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

 

11.В изпълнение на свои законови задължения, ЛОББИ обработва данните Ви за следните цели: 
(1) Издаване на фактури; 
(2) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
(3) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(4) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(5) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 

12. ЛОББИ ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 
(1) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
(2) Директен маркетинг на продукти и услуги;
(3) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;
(4) Участие и управление на ЛОББИ ЕООД.

(5)Когато посещавате нашият уебсайт (www.novobebe.com) на ЛОББИ ЕООД , Вашите лични данни могат да бъдат обработвани по следните начини:

  • Анализи на съдържание, A/B тестване и сърфиране в продукти
  • Анализ на източника на трафик
  • Анализ на вътрешното търсене
  • Анализ на покупките
  • Анализ на устройствата
  • Повторното насочване на маркетинг

 

13. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ЛОББИ.
(1) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на ЛОББИ ЕООД, негови посетители и служители, ЛОББИ използва оборудване за видеонаблюдение.
(2) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
(3) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
(4) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис).

 

14. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
(1.1) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(1.2) Лица, които по възлагане на ЛОББИ да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
(1.3) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас; 
(1.4) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
(1.5) Лица, на които ЛОББИ е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с ЛОББИ обработват личните Ви данни от името на ЛОББИ;
(1.6) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
(1.7) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
(1.8) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на ЛОББИ и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

 

15. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
I.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на ЛОББИ, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: novobebe2@novobebe.com 

1. Имате право да поискате от ЛОББИ ЕООД:
(1.1)Копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
(1.2) да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
(1.3)личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
(1.4)личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
(1.5)да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имейлите, изпратени до Вас от ЛОББИ, съдържащи бюлетин или маркетингово съдържание, включват опцията да се отпишете, като следвате инструкциите, посочени в имейла. Ако не желаете да получавате имейли от нас, можете просто да кликнете върху хипервръзката за прекратяване на абонамента и ние ще престанем да Ви изпращаме имейли.

За всички други типове съобщения, които може да получите от нас, като например съобщения за поддръжка или административни известия, получаването на такива може да бъде прекратено само чрез изтриване на профила Ви. Тези съобщения са задължителна част от потребителските профили и свързаното с тях използване на уебсайтове и (мобилни) приложения. Свържете се с novobebe2@novobebe.com, за да изтриете профила си.

 

2.Имате право също:
(1.1)да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ЛОББИ, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
да възразите срещу обработването на личните си данни;
да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
(1.2) Имате право на жалба до надзорния орган 
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ЛОББИ, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

 

16. Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
17. Възражение срещу използване за директен маркетинг 
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: novobebe2@novobebe.com
18. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ЛОББИ и какви са последиците от това?
За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, ЛОББИ се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейният пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. 
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.
За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта или ако не се изисква създаване на профил да оставите личните си данни за изпълнение/изпращане на поръчката. По време на процеса на създаване на профил, ЛОББИ се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

 

19. Как защитаваме данните Ви?
ЛОББИ прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. 
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
- ЛОББИ е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
- достъпът на служителите на ЛОББИ до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на ЛОББИ е ограничен, в зависимост от задълженията им; 
- ЛОББИ е установила задължения за поверителност за своите служители; 
- достъпът до офис оборудването на ЛОББИ и компютрите на всеки служител е ограничено. 
- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

20. Връзка към други сайтове 
Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. ЛОББИ не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом ЛОББИ получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ЛОББИ ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

21. Социални мрежи

Нашият уеб сайт и (мобилни) приложения Ви осигуряват социални плъгини от различни социални мрежи. Ако изберете да взаимодействате със социална мрежа, активността Ви в нашия уебсайт или (мобилни) приложения ще бъде достъпна и за социални мрежи като Facebook и Twitter.

Ако сте влезли в някой от тези сайтове на социална мрежа по време на посещението си в някой от нашите уебсайтове или (мобилни) приложения, сайтът на социалната мрежи може да добави тази информация в потребителския Ви профил. Ако взаимодействате с един от социалните плъгини, тази информация ще бъде прехвърлена на сайта на социалната мрежа. Ако не искате този трансфер на данни, моля, излезте от профила си в социалната мрежа, преди да влезете в някой от нашите уебсайтове или (мобилни) приложения. Ние не можем да предотвратим това събиране на данни и прехвърляне на информация от социални плъгини. Моля, прочетете внимателно политиките за поверителност на социалните Ви мрежи за подробна информация относно тяхното събиране и прехвърляне на лични данни, Вашите права и как можете да постигнете задоволителни настройки за поверителност.

22. Услуги за геолокация

В някои от нашите (мобилни) приложения могат да се използват услуги с активирани местоположения. В случай, че използвате тези (мобилни) приложения, те могат да получат информация за действителното Ви местоположение, като например GPS сигнали, изпратени от мобилно устройство, или информация, която може да се използва за приблизително изчисляване на местоположение. Можете да активирате или деактивирате услугите си за местоположение в настройките на устройството или браузъра си.

Ние използваме Google Maps, за да Ви помогнем да откриете най-близкия до Вас магазин на "Ново Бебе". За да улесним това търсене, зареждаме изображение от Google Maps, като запазваме данните за маршрута и изображението от картата на нашия сървър.

За допълнителна информация относно Google Maps и тяхната политика за поверителност, моля, вижте: http://www.google.com/intl/en/policies/privacv/

 

23. Политика за употреба на „Бисквитки“ 
За да се запознаете с Политиката за употреба на "Бисквитки", моля посетете страницата Политиката за употреба на "Бисквитки"

 

24.Лични данни за деца
Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

25.Изменения на Политиката за поверителност 
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

 

26.Когато вие ни предоставяте данни независимо дали чрез метода на покупка или Регистрация за Новини чрез Бюлетин (вие) гарантирате, че предоставените лични данни са верни и точни и се задължавате да ни уведомявате за всяка промяна или тяхно изменение. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставянето на погрешна, неточна или непълна информация в регистрационния формуляр/бюлетин , ще е изключителна отговорност на Потребителя.

Последна актуализация: месец май 2018 г.